Vi har åpent Mandag-Fredag, 07.00-16.00

ÅPENHETSLOVEN

I Per A. Øren tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. Vi ønsker med vår virksomhet å bidra med mer enn bare trygge arbeidsplasser. I samsvar med åpenhetsloven skal vi arbeide for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt og hos våre samarbeidspartnere. Vi skal ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, sosiale og kulturelle rettigheter og krav til minstelønn. Per A. Øren forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører ivaretar de samme kravene på en god måte. 


Virksomhetens øverste leder er ansvarlig for at det blir etablert interne rutiner, og at kravene blir fulgt opp. Hver enkelt ansatt er forpliktet til å følge etablerte rutiner og varsle om eventuelle brudd. 

.