Vi har åpent Mandag-Fredag, 07.00-16.00

Bærekraft

Bærekraft omhandler de økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved det menneskelige samfunnet. 

 Målet er "utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov," (Brundtlandskommisjonens rapport, Vår felles framtid, 1987)

Dersom vi skal lykkes med dette krever det kunnskap og endringsvilje, også hos næringslivsaktører og den enkelte forbruker. 

Vi i Per A. Øren ønsker på vår side å bidra til et bedre samfunn ved å være en trygg og solid arbeidsplass, redusere vårt klimaavtrykk og samarbeide for å oppnå de mest bærekraftige løsningene i utførelsen. 

For å håndtere vårt miljøansvar best mulig, har vi blitt sertifisert innenfor ISO 14001. Dette er en internasjonal standardisert miljøsertifisering med retningslinjer for hvordan virksomhet best mulig kan jobbe med sitt bærekraft-arbeid.

Som en betydelig leverandør av entreprenørtjenester i vårt lokalsamfunn tar vi også vårt samfunnsansvar på alvor. Vi er stolt av å være godkjent lærebedrift hvor vi får følge våre lærlinger på en god og lærerik utdanningsvei frem til bestått fagprøve. Lærlinger er med på å trygge fremtiden for våre fag.


.