Vi har åpent Mandag-Fredag, 07.00-16.00

HVEM ER VI?

VI FOKUSERER PÅ KVALITET


Per A Øren ble etablert i 1925, og består i dag av to aksjeselskaper, Per A Øren entreprenør og Per A Øren transport. Bedriften som holder til i Høyanger er godkjent entreprenørforretning, driver transport i inn og utland, samt driver bil/skipsekspedisjon, oljedistribusjon og renovasjon. I 2018 investerte virksomheten i et betongblandeverk, og leverer nå ferdigbetong til privatpersoner, bedrifter og større prosjekter. I tillegg tilbyr vi utleie av diverse utstyr som containere, lift, anleggsgjerde, strømaggregater m.m. Vi skiller oss ut gjennom lang erfaring og kompetanse på området og gjennom vår kundenærhet og fleksibilitet. Hos Per A Øren står kvalitet i fokus for all virksomhet.


Vårt mål er å tilfredsstille kundens ønsker og behov på best mulig måte. Vi vil bidra med vår kompetanse for å skape trygghet, økt konkurransekraft og verdiskaping for våre kunder. Per A. Øren skal oppnå sine kvalitetsmål ved å tilby kundene god service og en riktig utført tjeneste. 


FØLG OSS
PÅ FACEBOOK


LITT OM VÅR HISTORIE


Per A Øren har siden 1925 utviklet seg fra å være et relativt lite personlig selskap - til i dag bestå av to aksjeselskaper: Per A Øren ENTREPRENØR AS og Per A Øren TRANSPORT. AS


1925: Personlig selskap

Bedriften som i dag er et aksjeselskap, ble etablert i 1925 som personlig selskap. Bedriftens grunnlegger var Per A. Øren som var daglig leder fram til høsten 1950, da Arthur P. Øren overtok og drev selskapet frem til 1998. Per Andreas Øren overtok da ledelsen av selskapet. I starten var firmaets hovedgrunnlag drift av stedets skipsekspedisjon. Noen år senere utvidet man driften til også å omfatte varetransport og alminnelig leietransport med 2 løyvevogner. 


Melketransport

Melketransport var i noen år det mest omfattende oppdrag. Men i forbindelse med de mange anleggsutvidelsene ved fabrikkene i Høyanger, ble transportsektoren utvidet til også å omfatte anleggstransport og mer spesielle oppdrag.


1930: Agenturer

I begynnelsen av 30-årene hadde firmaet i tillegg til transport, en bred portefølje av agenturer: Margarinsentralen, Nidar, Viking dekk (mest trillebår - men også bildekk), Bama (bananer/frukt), forsikringsselskapet Sigyn (nå IF-forsikring). I 1936 ble porteføljen utvidet med Citröen, bil-agentur. I den forbindelse var verksteddrift aktuelt, men på grunn av forholdene den gang stilte hovedbedriften/NACO seg heller negativ til etablering av servicebedrifter.


1947: Oljeanlegg

I 1947 fikk firmaet etablert et oljeanlegg på stedet, med distribusjon av olje til et betydelig distrikt. Man fikk bygget kai, og lagringskapasiteten har blitt øket flere ganger gjennom årene.


1963: Entreprenøravdeling

I 1963 startet vi så smått opp med utleie av hjullaster og gravemaskiner. Vår første gravemaskin, en Brøyt X2B, ble satt i arbeid med veier på Høyanger Sørside i 1963. Maskinen kom tilbake i 1970 etter å deltatt i arbeidet med veiene fra Ortnevik til Oppedal. I dette arbeidet hadde vi slitt ut 3 maskiner.
Vår første hjullaster ble satt i arbeid for vegvesenet ism. utbygging av veinettet i Gulen.


1970: Transport inn- og utland

I 1970-årene ble lokaltransporten utvidet til langtransport i inn- og utland. Dette gir i dag det største bidrag til firmaets omsetning. Den desidert største oppdragsgiver er Fundo Wheels AS.


1986: Aksjeselskap

Per A Øren, som til nå hadde vert et personlig selskap, ble i 1986 aksjeselskap. Hovedårsaken var at driften var blitt så omfattende - og omsetningen så stor, at nå var tiden moden til å bli en egen juridisk enhet. Året 1986: Bilde av første bilen registrert i AS, sjåfør Lars Bjarne Støyva - nå sikkerhetsrådgiver.


2013: Tre selskaper

Per A. Øren AS ble omorganisert 01.09.2013. Etter en fisjon og fusjon ble selskapet delt i tre nye selskap. Per A. Øren Transport AS med org.nr. 911 982 323, Per A. Øren Entreprenør AS, org.nr. 911 982 188 og Per A. Øren Eiendom AS, org.nr. 911 982 277. Selskapene har samme besøksadresse, postadresse og telefon nummer som Per A. Øren AS har hatt. Selskapet skal fortsatt fremstå som «ett» selskap mot kunder.


2018: Blandeverk

I 2018 investerte virksomheten i et betongblandeverk, og leverer nå ferdigbetong til privatpersoner samt større prosjekter.


2022: ISO-sertifisering

Per A. Øren sertifiserte i 2022 sine bedrifter, Per A. Øren Transport AS og Per A. Øren Entreprenør AS, i ISO 9001 og ISO 14001.
ISO-sertifisering er et bevis på at vi som bedrift oppfyller standardens krav, og at vi driver kontinuerlig forbedringsarbeid.