Vi har åpent Mandag-Fredag, 07.00-16.00

Vi i Per A. Øren vil bidra til å skape trygghet og verdiskaping for våre kunder gjennom bevissthet og godt utarbeidet systemer og rutiner. De viktigste premissene for god og sikker gjennomføring av arbeid oppnås ved involverende planlegging og oppfølging. 

 Gjennom kontinuerlig forbedring vil vi sikre at vi til enhver tid kommer et steg nærmere den beste versjonen av oss selv. 

SIKKERHET PÅ VÅRE ANLEGG

Ferdsel i nærheten av våre anlegg Vi er avhengig av at alle som ferdes i området viser hensyn og forståelse for arbeidet som vi skal utføre. VÅRT MÅL ER 0 SKADER

Sikkerhetsopplegg Per A Øren Entreprenør AS utarbeider et eget sikkerhetsopplegg for alle våre anlegg. Alle som arbeider ved anlegget skal ha gjennomgått dette.

Blindsone Lastebiler og anleggsmaskiner har stor blindsone. Pass alltid på å ha blikk-kontakt med sjåfør/maskinkjører når du ferdes i nærheten