Vi har åpent Mandag-Fredag, 07.00-16.00

Iso-sertifisering


Vi er sertifisert etter kravene til kvalitet i leverte tjenester og beskyttelse av det ytre miljø i henholdsvis ISO- 9001:2015 og ISO 14001:2015 av det akkrediterte sertifiseringsorganet Scandinavian Certification. En ISO- sertifisering krever at den som er sertifisert tar sitt samfunnsansvar på alvor. Derfor starter enhver implementeringsprosess med at bedriften setter seg ned og identifiserer sin egen kontekst. Et viktig element i konteksten er interesseparters behov- og forventninger. Disse uttrykkes gjerne som krav, og den sertifiserte virksomheten må da lage strategier for å imøtekomme disse, samtidig som man ser på aktuelle muligheter i våre strategier. Miljøeffektive tiltak oppleves ikke bare som krav – det oppleves også som en mulighet. Det koster kanskje litt å levere kvalitet. Men kvalitet i leverte tjenester betyr også gjenkjøpsmuligheter.

Både Per A Øren Entreprenør AS og Per A Øren Transport AS er sertifisert på begge standarder, og tar dermed ytterligere et samfunnsansvar som sikrer nødvendig bærekraft i våre virksomheter.