Vi har åpent Mandag-Fredag, 07.00-16.00

Per A. Øren og bærekraftsmålene

FN har utviklet 17 bærekraftmål som skal fungere som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

På grunnlag av dette vil Per A Øren jobbe med hovedfokus på følgende 7 punkter: