Vi har åpent Mandag-Fredag, 07.00-16.00

Verdier og etikk


Vi i Per A. Øren forplikter oss til å tilfredsstille alle kjente krav til det ytre miljø, sikkert arbeidsmiljø og kvalitet i våre leveranser, samt til å arbeide systematisk for å nå fastsatte mål i vår virksomhet. Vårt program for å nå målene er en 2% forbedring for hvert enkelt fastsatt kriterium, slik at vi oppnår en kontinuerlig forbedring på alle områder i vår virksomhet.

Per A. Øren har som mål å levere tjenester med god kvalitet i fokus, som tilfredsstiller kundens ønsker og behov på best mulig måte. Vi vil fremstå som en lokal entreprenør med stor gjennomføringsevne og god omgjengelighet.

FNs bærekraftsmål er rammeverk for vår strategi knyttet til samfunnsansvar. Vi vil bidra til å skape trygghet og verdiskaping for våre ansatte og våre kunder gjennom bevissthet og godt utarbeidet systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring vil vi sikre at vi til enhver tid kommer et steg nærmere den beste versjonen av oss selv. Vi er og ISO sertifisert innenfor ISO 9001 (kvalitetssystem) og ISO 14001 (miljø), og bruker dette i vårt arbeid med samfunnsansvar.


Kvalitetspolitikk

Vi vil oppnå våre kvalitetsmål, godt omdømme og mulighet for videre samarbeid ved å tilby våre kunder god service og en riktig utført tjeneste.

Dette vil vi oppnå gjennom

  • Dyktige og motiverte arbeidere, med god kompetanse
  • God planlegging og gode rutinar
  • Omgjengelighet og fokus på service


HMS-politikk

Våre medarbeidere er kjernen i all virksomhet og vi setter derfor deres sikkerhet i høgsetet. Vi skal ha gode rutiner og til enhver tid legge til rette for at våre arbeidere er trygge og godt bevart.

Dette vil vi oppnå gjennom:

  • Kontinuerlig arbeid med rutiner rundt sikkerhet.
  • Ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.
  • Sikre at arbeidarar har kurs og riktig opplæring.
  • Jobbe på lag, saman tar vi eit tak for kvarandre.


Miljøpolitikk

Vi skal etter beste evne ta hensyn til omgivelsene og gjøre inngrep på naturen så minimalistisk som mulig etter endt arbeid.

Dette oppnår vi gjennom:

  • Være bevisst og involvere de ansatte for å sikre et godt implementert miljøfokus hos alle våre arbeidere.
  • Jobbe innovativt for å se løsninger som er effektive og ressursbesparende.
  • Kontinuerlig fokus og arbeid mot å hindre forurensing og utslipp i naturen.